12 Nov
12Nov

Alla förhållanden som påbörjas efter ett avslut är inte produkten av en rebound-effekt, men vi tror ofta att vi kan minska lidandet. Men detta är fel sätt att gå framåt. Utan att inse det, tror vi att den nya personen kommer att lösa vår olycka och laga de sår som lämnats kvar av den gamla personen som vi brukade älska.

Det som verkligen finns bakom detta beteende är bara ensamhet och instabilitet. Vi är så sårade att vi inte kan komma över det, så vi försöker istället att gömma det eftersom detta är enklare än att bemöta det. Med andra ord får den förlorade relationen oss att tänka att vi behöver någon annan för att känna oss fulländade. Vi letar desperat efter en kärlek för att radera det förflutna och vi glömmer att vi bara kan älska när vi är redo för det.

Rädslan för att vara ensam är ett problem som blir allt vanligare, och det är något som inte låter personen som lider av detta gå igenom den sorgeprocess som ett uppbrott innebär. Detta faktum skapar emotionellt beroende och falska uppfattningar om ensamhet och frihet: att vara ensam innebär inte att man är “gammal och bitter” och att vara med någon innebär inte att man har en “brist på frihet“.

Innan du går in i en relation med någon, se till att din relation med dig själv är där den ska vara.” Utan denna grund kommer du aldrig att lyckas bli lycklig i ett förhållande. Men lägg märke till att anledningen att du inte blir lycklig är inte på grund av att din partner är en dålig partner, anledningen till din olyckliga status i din relation är på grund av att du har ingen bra relation med dig själv. 

Ett bra tips är att alltid utgå från sig själv. Varför är jag inte lycklig i denna relation? Varför valde jag denna relation?  Och många andra nyttiga men smärtsamma frågor. 

Det är inte försent att börja älska dig själv, börja redan idag. 

Juan Carlos Díaz

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.