04 Mar
04Mar

I dagens läge pratar man mycket om energi och framförallt om hur dyrt det är med energi (el). 

Men jag har tänkt prata lite om en annan typ av energi som är alldeles gratis och denna kan lysa människornas tillvaron. 

I tidigare texter har jag redan pratat om, hur viktigt det är att behärska konsten att tala, om du vill nå din publik, jag har även skrivit om  att tala från hjärta till hjärta och inte från munnen till örat. 

Men det finns en sak till som jag vill skriva om, den inre positiva energin. För att kunna bemästra konsten att nå din publik i ett tal behöver man några viktiga ingredienser. 

UTGÅ FRÅN DIG SJÄLV

Det första man behöver är en genuint tro på budskapet man vill förmedla och därefter behöver man bemästra konsten att förmedla budskapet inte från mun till örat utan från hjärta till hjärta. Och sedan behöver vi 

lära oss att projicera vår inre energi mot utsidan. Redan nu har du förstått varför det är viktigt att du är tillräckligt övertygad över det budskapet du ska förmedla. 

Man attraherar positiv energi genom att lära sig att släppa det förflutna och fokusera på nuet och framtiden; det är det enda vi faktiskt kan förändra. Vi går alla igenom bra och dåliga tider, men de dåliga har en tendens att påverka oss mer.

Det är därför ditt ansvar att hitta det som fungerar bäst för dig för att attrahera positiv energi till ditt liv. Det kommer inte helt göra så att du undviker dåliga saker, men du kommer vara bättre förberedd nästa gång något går fel.

Något som får oss att slösa energi är att bekämpa den vi är och var vi är i livet. Att acceptera att du inte är där du skulle vilja vara och att du inte har nått dina mål är svårt, speciellt om du jobbat med att försöka uppnå det.

Faktum är att vi alla ibland beklagar oss över vår situation, men leder det till en positiv förändring? För att attrahera positiv energi måste du lära dig att acceptera när du inte är lycklig och att du är ansvarig för det.

En bra talare har intensitet och flöde. Publiken ledsnar snabbt om det blir monotont. En bra föreläsare måste kunna läsa av sin publik och vara lyhörd. Det är viktigt att vara flexibel och kunna göra förändringar i planeringen i samförstånd med sin publik. 

En talare kan styra publikens applådtack, förmedla makt och skapa känslor av gemenskap med sitt kroppsspråk. Det är inte främst vad en talare gör utan hur han gör det som påverkar publiken, anser jag. 

I stället för att likrikta kroppsspråket ska talaren utnyttja sina egna kvalitéer. Var och en av oss kan använda våra bra egenskaper och utforma vårt kroppsspråk. Det som är det ultimata går inte att sätta fingret på utan det beror på talarens kvalitéer.

Kvalitéer som energi, dynamik och tajming är viktiga. En bra talare har intensitet och flöde. Publiken ledsnar snabbt om det blir monotont. En bra föreläsare måste kunna läsa av sin publik och vara lyhörd. Det är viktigt att vara flexibel och kunna göra förändringar i planeringen i samförstånd med sin publik. Om föreläsaren bara kör sitt race riskerar han att tappa åhörarnas intresse.

Såväl som det personliga perspektivet med vårt egna sätt att förhålla oss till omgivningen har kroppsspråket en social förankring. Kroppsspråket är socialt och kulturellt inlärt och kan utvecklas i takt med våra livserfarenheter.

Ska man bli bra ska man tala om något man verkligen brinner för. Då kommer saker och ting rätt naturligt. Sedan är det viktigt att man är sig själv. Även om man blir nervös ska inte man inte göra sig till genom att försöka vara lustig eller göra sig av med sin dialekt. Prata på samma sätt som du skulle prata med din bästa vän, så brukar jag tänka. I det ingår att våga vara personlig, att dela med sig av sina erfarenheter, även om de inte alltid är roliga.

Du måste tro på det du säger. Gör det du själv tycker är bra och det du tycker är roligt, då brukar det bli bra till slut. 

Om alla som ska lyssna på dig sitter och väntar på att få veta om det du har att säga är relevant för dem så är ditt första och viktigaste jobb att övertyga dem om det. Det finns flera olika sätt du kan göra detta på. Du kan berätta en historia kring detta. Du kan beskriva ett konkret problem. Du kan utmana deras sätt att tänka kring ett visst ämne, eller börja med att ställa en fråga som får dem att reflektera över detta. 

Vi som får förtroendet att föreläsa för andra har ett enda jobb de första minuterna. Vi ska övertyga dem som lyssnar om att vi är värda att lägga tid på. Att om de ger oss en halvtimma, tre kvart eller hur lång tid vi nu ska tala så kommer vi att ge dem något av värde. Publiken ger oss sin tid och sin uppmärksamhet, och det är ett förtroende vi måste ta på allvar.

LYCKA TILL PÅ DIN NÄSTA TAL.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.