26 Dec
26Dec

Vi människor är olika: vi har olika stilar, olika intressen, olika behov, olika mål, olika reaktionsmönster, o.s.v. Ibland är sådana skillnader orsaker till att det uppkommer konflikter genom att olika personer kämpar för olika mål eller föredrar olika sätt att nå målen. 

Det är dock troligen mer vanligt att skillnader i personlighet leder till samarbetsproblem helt enklet därför att de inblandade aldrig lagt märke till skillnaderna. Många har aldrig ägnat någon större uppmärksamhet åt att människor kan fungera helt olika. De reagerar därför med oförståelse och stark irritation när de märker att en kollega inte beter sig så som de tycker att de borde. 

Det är långt ifrån alltid så att irritationen över andras konstiga beteende leder till att man börjar fundera över varför de gör som de gör. Man stannar kvar i sin frustration och i värsta fall ägnar man sig åt att fälla negativa omdömen om den som är annorlunda.

Don't become "normal" be yourself.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.