23 Dec
23Dec

En medmänsklig psykolog är en människa som är: ödmjuk, erfaren, empatisk, hjälpsam, en lyssnare, observant. 

Jag blir så otroligt varm i hjärtat när jag möter den sortens människor som verkligen bryr sig om andra människor. Även här på nätet, finns grupper av människor som vill gärna vara tillgängliga för andra människor. 

Mitt i en ”rutten” värld finns fortfarande medmänsklighet. 

Vad är en medmänsklig psykolog? 

Medmänskliga psykologer eller vardags-psykologer, är människor som finns lite här och där som har en förmåga att se, andra människors smärtor, bördor, utan att ens fråga. 

På mitt jobb talar vi ofta om mänskliga basbehov och hur de hänger ihop med arbete. Människans psykologiska basbehov kan beskrivas på lite olika sätt men de handlar alla om det vi som människor måste ha för att ”överleva”. Om inte våra mest grundläggande behov blir tillgodosedda mår vi dåligt och tappar fotfästet i tillvaron.

Vad man kanske inte så ofta tänker på är att de också är av avgörande betydelse för goda prestationer i arbetet. Ja, att de faktiskt hänger ihop med effektivitet.

Vi behöver få känna att vi bidrar med det vi kan och förmår. Ett mycket utbrett missförstånd inom gamla ledarskapsteorier är att människor måste motiveras utifrån, ”peppas”, lockas, ja ”manipuleras” för att prestera. Oftast är det precis tvärt om. Om istället hindren kan undanröjas, och vi börjar se på varandra som skapande människor med potential, ja då kan mängder av bunden kraft frigöras.

Att bli bekräftad innebär att någon ser oss, talar till oss, bryr sig om vad vi tänker och reagerar på den vi är och det vi gör. Observera att bekräftelse inte bara är beröm. 

Bekräftelse är i första hand ett utvecklande utbyte. Ett bekräftande utbyte är det som behövs för att vi ska känna att vi finns till och betyder något. Bekräftelsen ger också en bild av huruvida det jag gör är bra eller behöver förbättras. Bekräftelsen är avgörande för minst två saker: utveckling och lojalitet. Där det bekräftande utbytet dör, där dör också utvecklingen. Alla arbetsgivare vill ha lojala medarbetare. ”Ekvationen” för lojalitet är enkel; där en människa får sin bekräftelse, där kommer hennes lojalitet också att vara.

Medmänsklighet är att lyssna till sin nästa, se varje individs unika möjligheter, ta eventuella problem på allvar, söka lösningar och aldrig någonsin ge upp om någon enda människa.

Jag ser att du mår dåligt; ”finns det något jag kan göra för dig”?

Att vissa tillgänglighet är bland det finaste du kan göra. En person i sorg kan sällan uttrycka vad hon behöver, men att börja med denna mening är bra. Sedan är det bra att du visar dig tillgänglig. Skicka sms, var och varannan dag. Hör bara av dig och säg att du tänker på personen, eller sms:a ett hjärta. 

Gör det om och om igen. Fråga om personen vill att du kommer över med middag. Säg att du är i krokarna och gärna tittar förbi om han eller hon skulle vara hemma. Sannolikheten att du får svar är inte alltid så stor. Men det är inte poängen. 

Du kommer att få tacksamhet längre fram. Och vänta inte på att bli inbjuden, för en sörjande person tar sällan sådana initiativ.  

Just idag har du säkert en vän som behöver din hjälp, kanske någon som har behov av att prata av sig, tveka inte ringa en vän som du får i dina tankar, och ta reda på hur denna verkligen mår. 

Imorgon kan vara du som behöver en äkta vän som vill lyssna på dina bekymmer.


INGEN KLARAR SIG ENSAM

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.