04 Mar
04Mar

Att promenera i en skog som doftar mossa och se solglimtar som smyger sig fram genom ett grönt bladverk, jämfört med att promenera vid en trafikerad bilväg i en storstad, gör större skillnad för oss människor än vad vi tidigare kanske har trott.

Naturen är en viktig resurs för mental återhämtning. I stadsmiljön är det som regel mycket olika sinnesintryck att hantera, sortera, agera på eller försöka filtrera bort. Detta är mentalt krävande och kan göra att man blir mentalt trött. Naturliga miljöer å andra sidan innebär sinnesintryck som är mer vilsamma, mindre krävande och kan öka mental återhämtning, prestation och välmående.

I ett tomt rum, med mycket begränsade sinnesintryck, finns risken att man börjar oroa sig för saker och tankarna börjar snurra. Naturliga miljöer kan istället ge oss behagliga sinnesintryck som milt fångar vår uppmärksamhet och får oss att ta ett steg tillbaka och få perspektiv.

Många upplever idag att de har mycket olika krav i sin vardag och kan känna sig stressade av detta. Att vistas ute i naturen istället kan göra att man känner sig mer avslappnad, mindre stressad och får lägre blodtryck. Positiva känslor kan öka, medan negativa känslor och ältande tankar kan minska.

Anledningen till varför vi mår så bra i naturen handlar om att det finns evolutionära skäl till det. Att vi trivs i miljöer där det finns resurser för vår överlevnad, med biologisk mångfald, där det finns vatten, mat och skydd.

Naturen kan också göra att vi intar ett större perspektiv. Vi fokuserar mindre på oss själva och ser mer till ett större sammanhang.

I dagens samhälle kan det lätt bli ett stort fokus på materiell framgång och konsumtion och vi matas på olika sätt med budskap om hur vi ska vara och vad vi ska köpa. I naturen kan istället andra värden i livet triggas och komma mer i fokus.

En skog, där det kommer in ljus och där det finns en blandning mellan trädens ålder och art (blandning av löv och barr) har mer positiva effekter på återhämtning och är mera tilltalande att vistas i än en mörk skog. 

Natur och friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning. 

Natur och friluftsliv främjar både den fysiska och den psykiska hälsan, och att det kan räcka med några timmar i veckan för att få positiva hälsoeffekter.

De vanligaste friluftsaktiviteterna är bland annat att promenera, bada i sjö eller hav, vara ute i skog och mark eller arbeta i trädgården. Många former av friluftsliv har inslag av fysisk aktivitet, vilket i sig har många positiva hälsoeffekter på både kropp och själ. 

Friluftsaktiviteter kan ha en social dimension när man gör saker tillsammans med andra eller i sällskap av husdjur. Men det kan lika gärna vara stillsamma enskilda möten med naturen som ger möjlighet till avkoppling, rekreation och återhämtning. Det är också viktigt att barn vistas i och har närhet till naturen. Tillgänglig natur uppmuntrar till lek och rörelse och är också bra för barns kognitiva utveckling.

Det finns olika sätt att öka sin kontakt med naturen och friluftslivet. Det måste inte vara så komplicerat, utan det handlar om att hitta ett sätt som passar bra för just dig.

PADDLA SUP & TÄLTA I SVERIGE

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.