12 Nov
12Nov

När det handlar om att försöka förstå och hantera de problem som uppstår i relationer med manipulativa, psykopatiska och narcissistiska person finns det ett antal problem att ta hänsyn till. 

Inte nog med att du måste sätta dig in i vad det är, hur det yttrar sig, och hur du ska kunna skydda dig, utan du måste även hantera att psykopatiskt beteende i allt större utsträckning anses vara normalt i dagens samhälle. 

De symtom som karaktäriserar psykopati och narcissism, den totala självupptagenhet och bristen på empati för andra, anses i många sammanhang idag som tecken på en stark och driven personlighet. Ibland kan det till och med vara direkt uttalat att personer med psykopatiska karaktärsdrag har förtur framför normala människor, men oftast handlar det om en tyst förståelse för vad som måste göras för att man ska passa in i en grupp eller organisation. 

Vardagspsykopaterna, den del av den psykopatiska befolkningen som inte hamnar i fängelse och inte får stora rubriker i tidningen på grund av sitt egoistiska beteende, är väl utrustade för att klara sig undan såna förhållanden, och ser även till att uppmuntra andra till liknande beteende. 

Normala människor har även en annan stor nackdel i dagens situation, nämligen att vi ofta tar till oss när manipulativa individer kallar oss ”onda” och ”hemska”.  Vi tror att felet ligger hos oss snarare än hos den andre, vilket gör det svårt för oss att förstå vad det egentliga problemet är. 

Just därför är det viktigt att lära sig känna igen psykopatiska, narcissistiska och manipulativa beteenden, så att när man ser dem i en relation eller grupp, direkt vet att det är andra regler som gäller. 

Vet du att du träffar på psykopater och narcissister varje dag utan att du har en aning om det? Det räcker ofta med att gå utanför dörren för att se det. 

På bussen och tunnelbanan mm. 

Reklampelare med bilder på vackra och framgångsrika människor visar att yta är viktigare än innehåll. 

Media ger idag i allmänhet intrycket av att det är mindre viktigt vad du gör, och mer intressant vem du är. Vilka krogar du går på, vilken bil du har, vem du hånglar med, vilka kläder du har. Människor beröms i allt större utsträckning inte efter deras innehåll utan efter den bild som de visar upp, något som psykopater och narcissister är bra på att utnyttja. 

Och till sist vill jag nämna några få saker till. Psykopatiskt och narcissistiskt beteende anses idag i många sammanhang vara normalt och kan till och med uppmuntras i vissa fall. Genom att lära sig se hur detta yttrar sig, och genom att sätta sig in i vad detta problem innebär och hur man kan skydda sig kan normala människor klara sig otroligt mycket bättre, och få ett trevligare liv utan problematiska människor. 

Det går dock inte att undvika att bli lurad av en psykopat eller narcissist, det har vi alla blivit nån gång, men du kan dock undvika att psykopaterna eller narcissister förstör ditt liv. Kanske alla dessa avvikande beteende hos din partner som du har på något sätt normaliserat är i själva verket en varning som du bör uppmärksamma. 

Du är värd kärlek och inte manipulation, du är värd respekt och inte bli osynliggjord, du är värd sanning och inte en massor av lögner, du är värd din frihet och inte bundenhet. 

Sätt ett högt värde på dig själv och låt Ingen trampa på dig är mitt slutliga råd. 

Juan Carlos Díaz

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.