24 Dec
24Dec

Är du medveten om hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap, eller har du fallit för makt prestigen? 

En bra ledare är en ledare som är konsekvent och bryr sig om sina medarbetare. En bra ledare vill ständigt veta hur han eller hon uppfattas som ledare av sin personal. Och framförallt prestigelöst är öppen för kritik. 

Tyvärr finns många så kallade ”ledare” som saknar självinsikt, ja, dem tro sig vara fantastiska ledare men i själva verket bossar dessa över en personal som mår dåligt av denna fruktansvärda så kallade ”ledarskap.” 

Ska man lära sig hur man ska vara som ledare eller hur man inte ska vara?

Det finns en rad meta-studier som tittar på ledarskapets negativa sidor och jämför dessa med ledarskapets positiva sidor. Man kan tydligt se att de negativa sidorna får negativa konsekvenser och att de positiva sidorna ger positva konsekvenser. Detta är föga förvånande. Så vad ska man fokusera på när man vill lära sig att bli en bättre ledare? 

Senaste 10 åren har jag upptäckt något mycket märkligt. Nu är jag extremt observant och extremt allergiskt när människor försöker sig på ett ämne dem saknar kunskap i. 

En gång i tiden för länge sedan arbetade jag på ett företag. Denna gången fick jag en mindre bra ledare som chef. Det var en tid där jag mådde så fruktansvärt dåligt på jobbet mitt dåliga mående var ”95%” arbetsrelaterad på grund av en dålig chef. 

Tredje mötet med chefen fick jag höra av denna chef att jag hade ett dåligt, avvikande beteende. Okej då frågade jag chefen om hen hade några kunskaper om avvikande beteende. Chefen försökte förklara vad hen uppfattade som ett avvikande beteende. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️. 

Jag var tydligt och rak som jag oftast brukar vara på gott och ont. 

Jag frågade chefen om hen trodde jag hade några kunskaper om beteende tanken på att jag tidigare hade arbetat som beteendevetare inom ett viss bransch där det verkligen finns brutala avvikande beteende. 

Svaret var: Ja, det tror jag att du har utan tvivel. 

Tack för komplimangen svarade jag till chefen, du själv har bekräftat att jag har den kunskap, är du redo att lyssna på mig nu? Svaret var: Ja, absolut ordet är fritt. 

Jag har arbetat med fantastiska arbetskollegor och min grupp som du redan vet är en stor grupp. Jag drar mig för att påstå att alla i min grupp gillar eller älskar mig, för det har jag ingen aning om, däremot kan jag säga att majoriteten av gruppen gillar verklugen mig. Och det är du mycket medveten om. 

Jag avviker säkert i mitt beteende ibland när jag har fått nog och ingen vill lyssna och det har du också märkt, detta kallar jag för känslor och inte beteende. Och av det anledning har du kallat mig till ditt kontor. Men det är viktigt att skilja mellan ett avvikande beteende, känslor eller att vi ej kommer överens. Och detta kan jag verkligen acceptera, det är okej för mig att du inte tänker som jag, däremot är inte okej att du säger att jag avviker i mitt beteende nä jag ej tänker som du. Som du märker chefen har du blandat ihop det ena med det andra, och därför vill jag uppmuntra dig att ej prata om något du saknar kunskap i. 

Det är inne nu för tiden att en del chefer eller ”ledare” som använder sig av samtliga ord och påstående: Attityd, beteende. Utan att ha en aning om vad dessa pratar om. 

Om en ledare eller chef har personal som har ett dåligt beteende eller attityd då borde chefen erbjuda dessa en psykolog eller beteendevetare. Självklart skall chefen eller ledare ha några samtal med personalen som avviker från normen, men man får vara försiktigt som chef att inte ta på sig en felaktig roll och ansvar. Är du chef fortsätt vara chef men en chef kan sällan bli personalens psykolog. Men en bra ledare kan vara båda och. 

Välbefinnande och att trivas på jobbet.

Ledare som uppvisar negativa beteenden mot sina medarbetare bidrar till att medarbetarna får minskat välbefinnande och att de är mindre tillfreds med sin arbetsplats.

Ledare som uppvisar positiva beteende mot sina medarbetare bidrar till medarbetarnas ökade välbefinnande och att de trivs på jobbet.

Man kan framför allt säga att ett positivt beteende leder till en ökad trivsel på jobbet medan ett negativt beteende framför allt leder till minskat välbefinnande.

Som en följd av trivsel och välbefinnande kan man tänka sig att medarbetarna vill stanna kvar på sin arbetsplats och därtill engagerar sig i sin jobb/sina arbetsuppgifter. Detta visar sig vara fallet. Ledare som uppvisar ett positivt beteende har medarbetare som stannar och som engagera sig i jobbet.

Ledare som uppvisar ett negativt beteende får medarbetare som faktsikt lämnar arbetsplatsen eller tänker på att göra det. De får också medarbetare som är oengagerade.

De främsta tendenserna är att ledare med negativa beteenden får medarbetare som vill sluta medan ledare med positiva beteende får medarbetare som engagerar sig.

Och till sist vill jag säga en sak till. En bra ledares främsta mål är att få sin personal att utvecklas. Under utvecklingens processen av personalen får vi bra resultat i företaget på köpet. 

Lycka till med din ledarskap.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.