26 Dec
26Dec

Otydliga mål, otydliga förväntningar, otydliga värderingar.
Jag ställde en fråga till en person som arbetat i många olika organisationer med många olika chefer och ledare:

-Vad är det vanligaste problemet inom ledarskap enligt dig?

Svaret kom snabbt:
– Maktmissbruk!

Hur representativt svaret är har jag ingen aning om men att det ofta upplevs som att chefer och ledare på olika sätt missbrukar sin makt och sitt inflytande håller du säkert med mig om?

Slå upp en tidning eller kika på ett nyhetsprogram så finns där säkert ett eller flera exempel på något slags maktmissbruk.

Och tänk så mycket som händer som aldrig kommer fram i dagsljuset… 

Vill du vara säker på att dina medarbetare ska dra åt olika håll ska du låta dem ge sig ut på en resa utan resmål, undvika att berätta specifikt vad du förväntar dig av dem och skippa jobbet med att bygga den kultur du vill att företaget ska leva.

ARROGANS OCH HÖGMOD 

Chefer som har ett för stort ego kommer garanterat att skapa en distans mellan sig själva och medarbetarna vilket leder till lägre motivation, skitprat, konflikter och sämre prestationer. Medarbetare blir motarbetare.

Ledarskap är att lyfta andra – inte sig själv. Att låta sina egna behov av makt, bekräftelse och detaljkontroll styra är sällan eller aldrig effektivt när det handlar om att skapa resultat i en grupp. ”Man kan bli så viktig som chef” att man nickar med huvudet istället för att säga hej till sin personal. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Gör-det-själv-syndromet.

Att leda människor och att leda företag handlar om just vad det heter: att leda. Oavsett vilken ledarstil du använder (beroende på situation – chef, ledare, coach) är det inte effektivt att göra det operativa arbetet själv. Många chefer och ledare är själva den största flaskhalsen och hindret för människornas, och därmed företagets, utveckling. Det fordras mod att delegera, det fordras tillit för att låta människor göra sitt bästa trots att det kan bli fel ibland och trots att det inte blir precis som själv du hade gjort det.

För mycket brandsläckning.

Jag hinner inte, det där får vi ta sen… Att ideligen släcka bränder tyder på ett systemfel i verksamheten. Istället för att ledaren ska göra brandkårsutryckningar stup i ett behöver systemet ändras – det finns ju en orsak till att det hela tiden spricker. Lite är det med brandsläckning som att kissa i byxan – det blir varmt till en början men ganska obehagligt efter ett tag.

MAKTMISSBRUK LEDER TILL KORRUPTION 

Korruptionsproblem bör definieras brett. Korruption har i Sverige traditionellt definierats i snäva juridiska termer med fokus på mutbrott. Jag menar att korruption snarare bör definieras brett och i en kontext av oetiskt beteende och maktmissbruk. I annat fall riskerar man, särskilt i lågkorrupta länder som Sverige, att bortse från viktiga aspekter av korruptionsproblemet. Vår definition av korruption ansluter till den forskningstradition där korruption är beteenden som strider mot det offentliga uppdragets krav för egen vinning skull. 

Det finns därför anledning att fundera över hur skyddet mot korruption i Sverige kan förstärkas. Generellt finns två huvudsakliga vägar att bekämpa oetiskt beteende, maktmissbruk och korruption i offentlig verksamhet.

”För att upptäcka korruptionen behöver man ha ett bra luktsinne”

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.