21 Nov
21Nov

”Visst, visst”, säger folk ibland. ”Det är väl bra att vara närvarande, men vad ska jag göra av mitt liv?” Detta är en väldigt viktig fråga. Precis som en blomma behöver solljus, behöver närvaron mening - annars finns risken att vi kommer att vara totalt närvarande i ett meningslös liv. 

En av de största utmaningar som vi alla ställs inför är att ta reda på vad vi vill med vårt liv. Vad för slags människa vill vi vara? Vad vill vi stå för under vår korta tid på den planeten? Vilka mål vill vi lägga tid och kraft på att uppnå? 

Ju mer kontakt vi får med en mening som kan vägleda våra handlingar både idag och i framtiden, desto mer tillfreds kommer vi att vara; känslan kommer att vara att vi gör mesta möjliga av vår tid på jorden. 

Det finns inget ont som inte har något gott med dig, för vissa av oss kan ett verklighetsglapp faktiskt hjälpa till att klargöra vad vi vill här i livet. Vi får nya perspektiv, begrundar vad som egentligen är viktigt för oss och återknyter till våra kärnvärderingar, vilket gör att vi mognar och utvecklas. Vi kanske till och med hittar något vi vill kämpa för eller ger oss själva ett uppdrag. 

Men för andra har glappet motsatts effekt: sinnet kan reagera häftigt och hävda att livet är meningslöst, hopplöst och outhärdligt. Och om vi fastnar i sådana tankar förlorar vi snart meningen ur sikte - livet blir en börda, tillvaron  meningslös. 

Så om vi vill kunna ta ställning när vi drabbas av ett verklighetsglapp, måste vi upprätthålla kontakten med det som verkligen är viktigt. Vi behöver veta vilka värden vi står för, så att vi kan skapa, och dra nytta av, en känsla av mening. 

”Mening övervinner slumpen” 

När trä och eld möts på härden uppstår en ljuvlig värme.

Och när mening och närvaro möts i våra hjärtan, uppstår en ljuvlig känsla av att vi är priviligierade. 

Ett privilegium är en särskilt förmån eller fördel som bara en mindre grupp åtnjuter. När vi upplever livet som ett privilegium, som något att uppskatta och njuta av, i stället för att ta det för givet eller se det som ett problem som ska lösas, blir det förstås mycket mer tillfredställande. 

Vi kan alla yttra tomma fraser som att livet är en ”slump” och ”kort”, ”dyrbart” eller ”en gåva”, men alltför ofta är vi förlorade i tankar, glömmer bort det som är meningsfullt i tillvaron och förmår egentligen inte njuta av det vi har i stunden. 

Risken för detta är extra stor under perioder då vi har det svårt. 

Tankarna börjar uttrycka sig: ”Det är inte rättvist!” ”Varför just jag?” 

”Jag står inte ut!” ”Jag orkar inte länge” och till och med i svåra fall: ”Jag vill dö”. 

Tills vidare är mitt mål enbart att höja din medvetenhet, så jag skulle vilja uppmana dig att under dagen eller kvällens gång lägga märke till när stunder av närvaro, mening och privilegium infaller. 

När en närstående har dött är det till exempel vanligt att man upplever alla tre vid begravningen. Stundtals går man helt upp i ceremonin (närvaro), stundtals är ens ord och handlingar fyllda med mening och stundtals är man tacksam för den omtanke och kärlek som andra visar (privilegium). 

Så vad du än har att tampas med i livet, var uppmärksam på de här ögonblicken. 

Lägg också märke till hur du själv bidrar till att skapa de här stunderna och hur de berikar ditt liv. Denna enkla lilla handling, att lägga märke till vad som sker, kan göra enorm skillnad. Det kanske inte låter så märkvärdigt, men som vi kommer att se så utgör den själva grunden för vår inre tillfredsställelse. 

Håll varsamt om dig själv.   

2023-11-19

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.