21 Nov
21Nov

Det måste vara svårt att hitta en mening med ens liv när man tror på ”slumpen”. Allt vi inte förstår eller ej kan förklara kallar vi det för ”slumpen”.

Antingen existerar slumpen och det finns ingen mening med någonting eller finns en mening och det finns ingen slump. Jag har svårt att förstå att dessa två existerar samtidigt. 

Att vi inte kan förklara eller ser en mening i allt som händer behöver inte betyda att detta är en slump, det handlar mer om att vi inte förstår, så låt oss kalla varje sak för sitt rätta namn. 

Allt vi gör tjänar ett syfte. Det gäller allt från att ta hand om tvätten till att äta glass, allt från att gifta sig till att deklarera, att från att somna framför tv:n på kvällen till att sticka ut på en joggingtur tidigt på morgonen. Varenda handling har någon typ av bakomliggande avsikt - vi gör något för att få ett resultat. Men hur ofta är vi medvetna om denna avsikt? Och hur ofta tjänar våra handlingar medvetet ett större syfte som är viktigt för oss personligen? 

För de flesta av oss är svaret på båda de här frågorna ”inte särskilt ofta”. 

Vi har en benägenhet att lunka fram genom livet på autopilot snarare än att medvetet välja vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Problemet med detta är att vi kan hamna i ett läge där vi under en stor del av tiden gör saker som i huvudsak är otillfredsställande för oss. 

Om vi däremot medvetet riktar in våra handlingar mot ett utvalt mål - någonting som är viktigt för oss personligen - så förändras allting. Livet genomsyras med ens av mening. 

När jag frågade några av mina närmaste vänner vad de har för mål i livet reagerade de flesta med förvirring och oro. ”Inte vet jag”, är ett vanligt svar. 

(De enstaka undantagen är folk som redan har en stark känsla för mening, antingen genom sin religion eller genom tidigare personlig utveckling.) 

Jag ställer då de ”stora frågorna” ovan, vilket får dem att tänka till.

Inom beteendevetenskap kallar vi den här processen för att man klargör sina värden, och det är ett väldigt viktigt steg eftersom det är genom värdena som vårt liv fylls med mening. Men vad är då egentligen värden? Det är det sätt på vilket man innerst inne vill vara som människa. 

Det är de egenskaperna man vill ska komma fram i allt man gör. 

Värden skiljer sig från mål på så sätt att mål kan uppnås eller fullbordas, bockas av från listan och läggas till handlingarna, medan man har sina värden med sig till den dag man dör. 

Om den här förklaringen gör dig en smula förbryllad, så är du inte ensam. 

Vi lever i ett samhälle som är målfokuserat, inte värdefokuserat. Det är rentav så att när folk använder ordet ”värde” talar de egentligen ofta om regler och mål, så låt mig därför klargöra skillnaden. 

Värden handlar om hur man vill bete sig medan mål handlar om vad man vill uppnå. Om du vill ha ett fint jobb, köpa en dyr kamera, hitta en partner, gifta dig och få barn, så är att detta mål. De kan bockas av på en lista. ”Avklarat” ”grattis”. 🙂 

Värden handlar om däremot om hur du önskar bete dig under tiden som du strävar mot dina mål, och om hur du önskar bete dig de gånger då du inte uppnår dina mål! 

Om dina värden till exempel är att vara kärleksfull, snäll och omtänksam, så kan du bete dig på det viset nu och för alltid - även om du aldrig skulle lyckas uppnå målen med att hitta en partner och skaffa barn. Och du kan naturligtvis också skaffa partner och barn, det vill säga nå dina mål, utan att vara snäll, kärleksfull och omtänksam. 

På samma sätt gäller att om dina värden på jobbet är att vara produktiv, effektiv, trevlig, uppmärksam och ansvarsfull, så kan du börja agera enligt detta genast, även om ditt jobb är ”helt värdelöst”. Och samtidigt kan du ha ett bra jobb men bortse från tidigare nämnda värdena. 

Tänk dig att du vill bli älskad och respekterad. Är det värden? Nej, det är mål! Det handlar om att försöka skaffa sig något, i det här fallet kärlek och respekt från andra. Dina värden handlar om hur du vill bete dig medan du strävar uppnå dina mål, oavsett om du i slutändan uppnår dem eller inte. 

Om du fortfarande inte riktigt förstår vad det här går ut på, eller om du fattar själva tanken men är osäker på vilka dina egna värden egentligen är . . . så är du, just det, precis som du trodde, helt normal. 

Livet består inte av stora offer och förpliktelser utan av småsaker. Leenden, vänliga ord och små tjänster som vi vanemässigt gör andra, är vad som vinner och bevarar hjärtat och skänker trygghet. 

Var snäll mot dig själv, det finns en mening med ditt liv. 

Juan Carlos Díaz

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.