31 Dec
31Dec

Tidigare skrev jag vikten av att förstå sig själv.  Självinsikt är avgörande för framgången. 

Innan vi går vidare så måste vi definiera vad framgång är och dess betydelse.  Låt mig nu citera ordet framgång enligt normen. 

Framgång. 

Vad är det egentligen? Enligt normen verkar det oftast handla om pengar, karriär och status. När jag slår upp ordet framgång så är definitionen: “att lyckas med något, och uppnå eller överträffa bestämda mål eller förväntningar”. Och med den förklaringen kan framgång faktiskt innebära precis vad som helst.

Om framgång är just detta som normen beskriver, då är jag verkligen ute och cyklar, när jag påstår att självinsikt är vägen till framgång. Kan det vara så att vi har missuppfattat ordet framgång?  Lyckas med något, uppnå eller överträffa bestämda mål eller förväntningar. 

Lyckas med något. 

Jag antar att alla människor oavsett, intelligensnivå eller självinsikt kan lyckas med något. Man kan lyckas med att byta ett däck på bilen, eller lyckas hitta ett jobb, eller lyckas med att fånga en vacker bild. Allt detta och mycket mer kan man lyckas med utan självinsikt. 

Man kan bli miljonär på många olika sätt. Man kan råna en bank, man kan lura folk på pengar, man kanske ha lyckats köpa rätt lotto som gav många miljoner. Och för allt detta krävs ingen självinsikt för.

Om detta verkligen definierar framgång, då har jag mer förståelse varför för ca 10 år sedan var det inne att alla skulle starta eget. Var det inte detta man blev uppmuntrade till, dessa som var arbetslösa? Du kanske kan öppna eget.?  Då undrar jag varför många av oss arbetar för någon annan, när det är så ”enkelt” att bli framgångsrik?  Det krävs ingen självinsikt ju. 

Överträffa bestämda mål eller förväntningar. 

Denna definition skapar oftast stress hos många av oss, vi sätter högre mål än vi kanske klarar, och därför många av oss mår dåligt i brist på självinsikt. 

Självkännedom är att förstå sin personlighet och motivation, sina beteenden, vanor, känslomässiga reaktioner och tankeprocesser. Större självinsikt och mer självkännedom kan också hjälpa oss att göra bättre val, och framför allt att förstå våra beteendemässiga reaktioner. Att lära känna sig själv och sina egna känslor är därför en viktig nyckel till framgång – både privat och i arbetslivet.

I förhistorisk tid var förmågan att fly från olika rovdjur mycket mer avgörande för vår överlevnad, än att veta vad vi faktiskt flydde ifrån. Våra hjärnor är utformade så att vi först analyserar några väsentliga inslag i en situation och sedan använder denna automatiska analys för att bestämma en lämplig reaktion. 

Det innebär att det finns ett kort ögonblick då vår hjärna producerar en stressreaktion och registrerar att det finns ett behov av att exempelvis fly. Detta kognitiva fenomen får konsekvenser för vår känslomedvetenhet. Vi kan känna en impuls eller en våg av känslor, men inte alltid sätta fingret på vad det är.

Självinsikt och ledarskapet.

Självinsikt är enligt många en av de viktigaste delarna i ledarskapet. Det är en egenskap som är nära relaterad till förmågan att ha en klar förståelse för hur jag påverkar eller vilken typ av inflytande jag har på individerna runt omkring mig, mitt team, chefen, kunder och kollegor.

Jag möter då och då individer i chefsroller som har liten eller begränsad förståelse för varför folk de leder beter sig eller reagerar som de gör i vissa situationer. De har en låg förmåga att förstå hur de påverkar andra. De har svårt att förstå varför kollegor inte tar kontakt eller varför deras team inte presterar där de ”borde”.

Självkännedom och självinsikt är fortfarande en av de minst diskuterade ledarskapskompetenserna, men samtidigt en av de mest värdefulla. Förmågan att förstå och acceptera dina egna behov, önskningar, misslyckanden, vanor och ”triggers” är ett steg mot att bli mer effektiv. Att bli en bättre ledare innefattar att erkänna att du inte har svaret på allt och att ta ansvar för dina misstag. 

Det är lätt att ge sken av att vi vet allt, men det kan skapa situationer som innebär problem både för dig själv och hela organisationen.

Kunskap om dina styrkor och svagheter kan öka din trovärdighet och andras förtroende för dig, vilket leder till att ditt ledarskap blir mer effektivt. Fördelarna med självinsikt som ledare sträcker sig även utanför det direkta ledarskapet till organisationsnivån. 

Det är en stor fördel om alla inom företaget inser vad de har att lära, och har en kultur där man vågar erkänna att vi inte alltid har alla svaren - och där det är okej att göra misstag och be om hjälp. Allt detta är grundförutsättningar för att skapa en ständigt lärande organisationskultur.

De mest effektiva chefer jag mött har alla haft realistiska bedömningar avseende sin egen förmåga - deras styrkor och svagheter, deras påverkan och inflytande på andra, och de sidor som behöver utvecklas.

På senare år har även antalet så kallade psykometriska tester utvecklats, vilka alla utgår från att du samlar data om dig själv och utifrån dessa kan utveckla dig. 

Idag finns oändligt mycket information, tips och råd om hur du kan förändra, lära dig och imitera exempelvis olika toppledares rutiner. Men för att alla dessa teorier, modeller och tips ska ha någon effekt behöver du känna dig själv tillräckligt bra för att kunna omvandla dessa till praktisk handling.


Självinsikt är vägen till framgång.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.