29 Dec
29Dec

Livet har blivit komplicerad de senaste trettio åren. Arbetsdagarna har blivit längre och förlängs ytterligare till följd av slitsam pendling och en ökade trafik, stigande utgifter för bostäder, mat och sjukvård, allt högre kreditkortsskulder och allt det ansvar, för såväl arbete som barn, som föräldrar som båda förvärvsarbetar har, är bara en liten del av all den stress vi möter i det moderna, hektiska livet. 

Trots alla nya tekniker för kontakt med varandra har informationsstressen och vår tillgänglighet dygnet runt via internet och mobiltelefoner gjort att mycket av kommunikationen begränsats till sms och liknande. Vi har nästan nått bristningsgränsen och får mycket lite energi över till privatlivet. Med ett ökat oberoende och fler möjligheter till framgång i arbetslivet, känner vi oss ofta isolerade och utmattade i hemmet.

De höga stressnivåer som både män och kvinnor nu upplever, kräver sin tribut av våra kärleksrelationer. Oavsett om vi är singlar eller lever i en relation har vi ofta alltför bråttom eller är alltför trötta för att kunna känna attraktion, motivation och värme. Vardagsstressen berövar oss vår energi och vår-tålamod och gör oss alltför utmattade eller överbelastade för att ha glädje av och stödja varandra.

Ofta har vi alltför bråttom för att kunna se det uppenbara. En man kan lägga ner hela sin själ och satsa allt på att tjäna tillräcklig med pengar för att försörja sin familj och sedan vara alltför trött när han kommer hem för att ens orka prata med sina nära. En kvinna ger oavbrutet stöd åt sin man och sina barn och känner sig sedan bitter för att de inte ger henne den sorts stöd tillbaka som hon mår så bra av att ge. Under stressens inflyttande glömmer båda män och kvinnor varför de gör det de gör.

När jag har samtalat med en del relationspar har jag sett en ny relationstrend som har samband med ökande stress. Både par och singlar tycker att de har för mycket att göra eller är för utmattade för att lösa sina relationsfrågor och de anser ofta att deras partner antingen är alltför krävande eller helt enkelt för annorlunda för att kunna förstå. Män och kvinnor försöker hantera den ökande stress i arbetslivet och känner sig samtidigt försummade hemma. 

En del par upplever att förhållandet har blivit alltmer spänd, medan andra bara har gett upp och sopar sina känslomässiga behov under mattan. Kanske de tar sig igenom vardagen, men passionen är borta.

Män och kvinnor har alltid råkat på utmaningar i sina relationer, men den ökande stressen i vår moderna livsstil har gjort dessa utmaningar större. Med en tilltagande stress i omvärlden har våra behov på hemmaplan förändrats kraftig. Om vi inte förstår vår partners behov att handskas med stressen kan vi faktiskt göra saker och ting värre när vi försöker göra det bättre.

Lyckligtvis finns ett nytt sätt att förstå och handskas med ökandestressnivåer. I stället för att vara ytterligare ett problem som måste lösas, kan relationer faktiskt vara lösningen. I stället för att komma hem till en massa nya problem och mera stress, kan hemmet bli en trygg fristad av kärlek, stöd och tröst.

Att förstå mäns och kvinnors olika sätt att handskas med stress ger oss ett helt nytt perspektiv på hur vi kan förbättra kommunikationen och framgångsrikt ge och ta emot stöd i våra relationer.

God kommunikationsförmåga kan närma män och kvinnor till varandra. Att lyssna och att höra är två olika saker i en kommunikation, jag hör vad du säger dock lyssnar jag inte in. En bra kommunikation bygger alltid på ett aktivt lyssnande och inte på att höra det som sägs. 

När den allt större stressen i våra hektiska liv kommer in i bilden, krockar kvinnor och män. I stället för att möta livets utmaningar och växa samman i kärlek, glider många par isär och hamnar på ett bekvämt men passionslöst avstånd från varandra, eller så tvingas de isär av känslor av bitterhet, förvirring och misstroende, något som leder till explosiva stridigheter. 

Stress är en kraftigt bidragande orsak till att vi grälar, men mäns och kvinnors olika sätt att handskas med stress är grundläggande i våra konflikter. Även om män och kvinnor liknar varandra är de mycket olika vad gäller stress. Med ökande stress intensifieras dessa olikheter. Ibland är det som om vi kom från totalt olika planeter; män från Jupiter och kvinnor från Venus. Utan en god förståelse av våra olika strategier att hantera stress krockar dessa två planeter. 

Män och kvinnor reagerar inte bara på stress på unika sätt, de behöver också olika typer av stöd för att befria sig från stressen.

Mitt syfte med att skriva den här texten är att ge män och kvinnor en ny förståelse för varandra och visa på effektivare strategier att skapa sunda och lyckliga relationer som faktiskt sänker stressnivåerna. 

Ju mer medvetna vi är om våra naturliga skillnader, desto tolerantare blir vi när och om dessa skillnader visar sig. Istället för att tänka ”vad är det för fel på min partner”, kan man fundera över vad som är fel med sättet att närma sig honom eller henne. I stället för att dra slutsatsen att partnern är medvetet hänsynslös, kan man åtminstone finna en viss tröst i att tänka att hon eller han är glömsk eller aningslös. Mannen och kvinnan i ett par har ofta ingen verklig känsla för hur de påverkas av olika saker. 

Många tycker att livet är tungt eftersom de tror att de måste offra sig själva för att vara till lags åt sin partner. Denna inställning måste förändras. I alla relationer behövs visserligen vissa förändringar, kompromisser och uppoffringar, men vi är inte tvungna att ge upp oss själva. I stället kan vi komma fram till rimliga och rättvisa kompromisser. Livet handlar inte om att få allt på vårt eget sätt, närhelst vi vill ha det. Vi upplever hur vi får tillgång till våra känslor när vi berättar öppet om oss själva. 

När vi kan se våra misstag och anpassa våra handlingar kan vi minska spänningen i våra relationer.

Om vi inte förstår att män och kvinnor har olika behov, är det lätt hänt att vi anpassar och förändrar våra handlingar och rektioner till ingen nytta. Våra handlingar kan leda åt fel håll.

Återigen mitt syfte med därför kvinnor och män krockar i en relation är att ge den förståelse och de tekniker som behövs för att motverka stressens nedbrytande effekter och styra in på en god kurs mot ett liv präglad av kärlek.

LOVE BEGINS AT HOME, AND IT IS NOT HOW MUCH WE DO...


BUT HOW MUCH LOVE WE PUT IN THAT ACTION

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.