19 Feb
19Feb

Alla gör vi val som påverkar andra människors liv, liksom vårt eget, på sätt som får oss att undra om vi verkligen handlar rätt. 

En egendomlig inre kraft driver oss att från och till ställa oss frågan: 

”Men är det rätt”? Denna kraft, denna ”hormon” i vårt samvete, låter sig inte undertryckas särskilt länge. Den kanske slumrar ett tag, men slutligen vaknar den till liv och smyger omkring i ens inre som en molande oro, en obehaglig känsla av att man kanske har handlat fel. 

Förr eller senare måste de flesta av oss ta itu med känslan av att vi kanske har gjort ett felaktig val. Men hur vet vi vad som är rätt och fel? 

Är moral helt och hållet en fråga om slumpen? En fråga om arv och miljö? 

En fråga om hur människor har uppfattat saker och ting i din del av världen? 

Är frågan om rätt och fel ytterst sett en fråga om smak? 

När det gäller smak finns det enligt de lärde inga argument. Var och en är sin egen måttstock. Är det detta moral handlar om: vad helst vi känner för eller en del av oss inte har mage till? 

Är moral kanske något som vi kan ta på? 

Kan vi resonera tillsammans om moral som förnuftiga människor, lyssna på varandra, jämföra våra åsikter och komma till rationella slutsatser rörande de val vi gör?  Jag tror vi kan det. Som jag ser är moral inte fråga om vem som kan skrika högst. 

Vi kan pröva varandras argument, väga dem, vara ense eller oense om dem, presentera alternativa perspektiv och hjälpa varandra att se saker och ting på ett klarare sätt än tidigare. Vi kan resonera lika rationellt om våra moraliska val som om andra val vi gör. 

Somliga av oss känner oss tillfreds först när en auktoritet ger svaren på alla de frågor vi har om rätt och fel. Vi överlåter därför moralen till experter, till profeter och präster eller till andliga vägledare och lärda män och kvinnor, som ju ska veta vad som är rätt och orätt. Vi söker efter någon som verkligen kan säga hur det ska vara. 

Det vi vill ha - i synnerhet o vår komplicerade värld, där allting verkar vara möjligt, där många av våra traditionella övertygelser ifrågasätts - är visshet. 

Vi vill inte ha diskussioner, vi vill ha svaren. 

Människor som hämtar sin moral från auktoriteter tenderar att känna sig lurade om svaren de får är luddiga. När de söker klara och entydiga svar på en knivig fråga och någon trasslar till det hela med ett besvärligt ”Men å andra sidan, har du tänkt på att …..?  blir de förvirrade och börjar se sig om efter någon annan auktoritet, en som verkligen vet.

De vill ha klara och raka besked, så att de vet vad de har att rätta sig efter. Vad har man annars auktoriteter till? 

Men då och då hamnar vi i kriser där våra auktoriteter inte har något färdigt svar att ge. Eller där de, om de trots allt har ett svar att ge, ger raka besked om går stick i stäv mot andra auktoriteters raka besked, eller mot livet som vi lever det. 

Jag inbjuder dig att föra ett samtal med mig, och med dig själv, om hur man väljer rätt. Hur man utvärderar sina val, hur man skiljer bra val från dåliga, bättre val från sämre. Hur man ifrågasätter kommersiell vishet och populära föreställningar. Hur man tar ställning i frågor om rätt och orätt. 

Om du vill få klara besked om vad som är fel med det ena eller det andra, då läser du fel text just nu.  Den här texten ger inga sådana besked. Denna texten handlar om hur man själv bedömer, på ett förnuftigt och ansvarsfullt sätt, de moraliska beslut man fattar. 

Jag skrev emellertid inte den här texten för att lära dig vad lärarna säger. I stället vill jag hjälpa dig att själv arbeta dig igenom processen. 

Var och en som funderar kring moraliska val och ställningstagande ser på livet utifrån sin synvinkel. Alla har vi en tro, ett sätt att se på livet, ett perspektiv. Själv är jag Kirsten, som du kommer att märka förr eller senare. 

Personligen är jag dock tacksam för att vi lever tillsammans i moralens stora hus, även om vi inte dricker ur samma brunn. 

Kort sagt: denna text handlar om hur en människa alls kan veta att hon väljer rätt i en komplex samhälle, där det alltid tycks finnas åtminstone ett annat sätt att se på varje problem. 

Vad är det som är bra med att leva rätt?

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.