12 Nov
12Nov

Att andra är individer skilda från dig innebär att de har sina egna tankar, känslor och erfarenheter. De har sin egen historia om sitt liv. Det betyder att du inte kan känna till någon annans livsberättelse i större utsträckning än vad han eller hon förmår förmedla. Det betyder också att du inte kan bli förstådd utan att lyckas överbrygga det mellanrummet som finns mellan era respektive livshistoria. 

Din egen historia är djupt rotad  i dig. Det kan vara svårt att helt acceptera att någon annans historia skiljer sig från din. Det betyder ju att de har rätt även när de tycker annorlunda än vad du gör. Att det finns flera sanningar, eller ingen alls beroende på hur du tycker om att se det. Särskilt när ämnet är viktigt eller känslosamt kan det vara svårt att tycka andra perspektiv har samma värde som ditt eget. 

Att se andra som individer med sina egna historier om livet innebär att vi är som öar för varandra. Att vi aldrig möts. Det innebär att du behöver ett sätt att förhålla dig till att du inte har kontroll över din omgivning, att du inte känner det fullt ut. Du känner inte till andras historier och deras inre värld är till största del dold för dig, även om de står dig nära. 

Vanligtvis råder vi bot på avsaknaden av information om andra människor genom generaliseringar baserade på erfarenhet och bedömningar av vad vi observerar. Du gissar deras intentioner när de gör något, du skapar en bild av deras personlighet utifrån deras tidigare beteende, du använder mer eller mindre välgrundade fördomar för att gissa hur någon är. 

I själva verket är det omöjligt att överbrygga utrymmet mellan våra öar. Det går inte att helt lära känna någon annans livshistoria. 

Men om andra är egna små öar med en inre värld som är dold för oss är det bättre att låta dem äga sin egen berättelse. Anta att du inte kan känna till deras historia och leta istället efter anledningar att bli nyfiken på den. Ställ frågor för att lära dig mer istället för anta och sluta lära dig. 

Uppmärksamma alla de tecken som finns på att det finns något du inte förstår. Närma dig andra med nyfikenhet och vilja att lära dig mer om dem. Det är inte bara ett bra sätt att förstå mer och minska missförstånd. Det bidrar dessutom till att förbättra relationen. Andra tycker om när vi respekterar att de är annorlunda än oss och visar intresse för att förstå dem.

Lyssna in med hjärtat, intresse, nyfikenhet och empati på andras historia så kommer du att lära dig mer om andra och om dig själv. 

Juan Carlos Díaz

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.